Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mus
Článek
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Erratum to "New crinoids (col.) from the Zlíchovian limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic)" [J. Nat. Mus. (Prague), Natur. Hist. Ser., vol. 177 (2008-2009), p. 37-47]
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
Seriál
    Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
    Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc.
    Acta Mus. Moraviae, Sci.geol.
    Bull. Mus. nat. Hist. natur., 4e Sér., Sect. C (Paris).
    Nat. Sci. Mus. Monogr. (Tokyo)
    N.Y. St. Mus. Bull.