Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mytoconula
Článek
    Patelliconus Horný, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica
    Patelliconus HORNÝ, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica