Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Náklonoměry
Článek
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry