Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nález
Článek
    Beryl - prvý nález v pegmatitoch Malých Karpát
    Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii?
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosiliím z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině (14-23 Králíky)
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů podobných fosíliím, z lomu Konstatntin ve velkovrbenské skupině
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález antimonu na pražské půdě
    Nález aragonitu v kamenolomu u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianská kotlina)
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález bulavy v údolí Žloukavy (Kat. úz. Račice, okr. Rakovník)
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález fosilních měkkýšů na pohřebišti u Jízdárny
    Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu)od Libečova
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve (12-24 Praha)
    Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun)
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nález kelnatky (Mollusca - Scaphopoda) v eneolitickém objektu v Úholičkách (okr. Praha-západ)
    Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález krystalu korundu z Vranova nad Dyjí
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně "U ručiček"
    Nález monocotyledonních rostliných zbytků v pískovně "U ručiček", Český kras
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské)
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nález pečárky měďově hnědé - Agaricusc cupreobrunneus v Praze
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Nález plodu rodu Ceratostratiotes Gregor v miocénu jižní Moravy
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí
    Nález polymetalického zrudnění u Loužné j. od Nepomuku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nález přirozené wolframové modři na Cínovci
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Nález reliktu miocénních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález rubelitu a indigolitu na dole Bližná
    Nález ručního granátu v propasti Macocha
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
    Nález silicitové sekery z Veselíčka na Přerovsku
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    NÁLEZ SPODNÍ ČELISTI BOVIDA Z OKOLÍ TRUTNOVA
    Nález spodnokambrických sedimentů v hlubokých vrtech na jižní Moravě (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález todorokitu v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku (15-34 Vítkov)
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí
    Nález vltavínu v říční terase Berounky u Skryjí
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nález zkřemenělých dřev na Aljašce
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    První nález hmyzu v lomu "Na Štilci" u Tlustice v Žebrácké pánvi (sv. karbon, westfál C)
    První nález kosterních zbytků dinosaurů v Antarktidě
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
    První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině
    Prvý nález luzonitu na Slovensku
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní nález silicitové sekery z Hluku
    Unikátní nález silurských flexibilních krinoidů, přisedlých na schránku orthokonního nautiloida
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vzácný nález u Slavic
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý nález skorylu v Brně