Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nár
Monografie
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu
    Sborník XII. nár. hydrogeol. kongresu ČAH
Článek
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)