Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nástroj
Monografie
    Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
Článek
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Matematika jako nástroj poznávání přírody
    Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů?
    Reflect2 - semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1)
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna
    Vzdělávací funkce malých moravských měst ů možný nástroj jejich hierarchizace
    Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot