Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nížiny
Monografie
    Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR
Článek
    Chemismus vápníku energeticky využívaných termálních vod v oblasti podunajské nížiny
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Geológia Východoslovenskej nížiny
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov
    Uhlonosnosť Východoslovenskej nížiny
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny