Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Několika
Článek
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích