Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    N.Město
Článek
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)