Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NDR
Článek
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronneburgu (NDR) a některých analogických horninách Českého masivu
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Protokoly o vědeckotechnické spolupráci podepsány (ČSSR, NDR, PLR, Rakousko)