Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NNE
Článek
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Stop 5-1 (Day 5). Granulite and Garnet Peridotite, Plešovice Quarry, 5 km NNE of Český Krumlov