Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NOVEL
Monografie
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
Článek
    CFRC testing during development of a novel process of its manufacture
    FERROELECTRIC AND INCIPIENT FERROELECTRIC PROPERTIES OF A NOVEL Sr9-xPbxCe2Ti2O36 (x=0-9) CERAMIC SYSTEM
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Mechanical response of novel SiOC glasses to high temperature exposition
    Novel solid-state synthesis of alpha-Fe and Fe3O4 nanoparticles embedded in a MgO matrix
    Nudasporestrobus ningxicus gen. et sp. nov., a novel sigillarian megasporangiate cone from the Bashkirian (Early Pennsylvanian) of Ningxia, northwestern China