Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NP-480
Článek
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi