Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    NPR
Monografie
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
Článek
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Kvartérní modelace a tvary v NPR Pulčín-Hradisko (Javorníky, Česká republika)
    Limnologie a hydrochemismus v NPR Rejvíz
    Malakofauna NPR Hrdzavá
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn
    Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)