Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nadložních
Monografie
    Fyzikálně-mechanické vlasttnosti nadložních pískovců z dolu Kladno 2
Článek
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2