Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Najnovších
Článek
    Hydrogeologická charakteristika chránenej vodohospodárskej oblasti kvartéru Žitného ostrova podľa výsledkov najnovších prác