Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nakládání
Článek
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy