Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Napätia
Článek
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata