Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Napätie
Článek
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika