Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Napětí
Monografie
    Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek
    Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference
    Experimentální analýza napětí 95. Sborník přednášek 33. konference
    Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference
    Experimentální analýza napětí 2001
    Experimentální analýza napětí 2003
    Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference
    Experimentální analýza napětí 2007
    Experimntální analýza napětí 2004
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95"
    Sborník přednášek 32. konference Experimentální analýza napětí `94
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Dílčí výsledky měření horizontálních napětí metodou hydroporušování
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Hodnocení napětí na čele seismické vlny
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Měření horizontálních napětí v oblasti 4. kry Dolu ČSA, z. Doubrava
    Měření primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve metodou hydroporušování stěn vrtu
    Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Sanace betonové základové patky stožáru vysokého napětí polyuretanovou injektáží - analýza účinnosti injektáže
    Svorník pro měření napětí ve vývrtu
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR