Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Narodowego
Monografie
    Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych
Článek
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego