Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Narozeninám
Monografie
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka. 2005, Praha, 172 s
    Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci
    Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
    Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc
Článek
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 90. narozeninám akademika Quida Záruby
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K nedožitým sedmdesátým narozeninám RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc.
    K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K šedesátým narozeninám ing. Lumíra Woznici, CSc
    K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). Sborník k 80. narozeninám Vojena Ložka
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám