Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Narušené
Monografie
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Článek
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve