Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nasiakavosti
Článek
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu