Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Natrolitu
Článek
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice