Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Naukowe
Monografie
    Prace naukowe GIG, Mining and Environment. 7
    Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Górnictvo. 286
    Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej
Seriál
    Geographia. Studia et Dissertationes. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego
    Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia
    Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wroclawiu
    Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej
    Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo
    Zeszyty naukowe. Seria geologia-kwartalnik