Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Neživé
Monografie
    Svět geologie, portál o neživé přírodě
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
Článek
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Geodiverzita. O neživé tváři naší krajiny
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Obraz neživé přírody
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí