Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nebezpečných
Monografie
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Článek
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
    Hodnocení nebezpečných geodynamických jevů v Pojizeří v okolí Mladé Boleslavi
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací