Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nejbližším
Článek
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období