Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nejstarší
Monografie
    Vencl, S. - Frohlich, J. - Horáček, I. - Michálek, J. - Pokorný, P. - Přichystal, A. : Nejstarší osídlení jižních Čech
Článek
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Devonská invaze obratlovců na souš: Nejstarší obojživelníci
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    K nejstarší historii drahých kamenů
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Nejstarší horniny na Zemi
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Nejstarší organismy naší planety
    Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy
    Nejstarší rekultivace v Čechách
    Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň)
    Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Uhlí - nejstarší biopalivo