Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Neogénnej
Článek
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu