Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Neotektonické
Článek
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky