Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Neovulkanitoch
Článek
    K distribúcii zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Stavebné kamene v neovulkanitoch Slovenska
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska