Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nepříznivých
Článek
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu