Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nerostů
Monografie
    Envikongres 2004 - Sekce zpracování nerostů
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Expertní posouzení problematiky azbestových silikátů při těžbě a zpracování nerostů - stavebního kamene na využívaném výhradním ložisku Litice u Plzně - Dubová hora
    Hydrogeologické posouzení záměru průzkumu vyhrazeného nerostu - černého uhlí ve výhradním ložisku Mělnická pánev a posouzení rizik následného využívání ložiska metodou zplyňování uhlí
    Odborné posouzení nezbytnosti záboru zemědělských pozemků pro těžbu a aktualní analýza potřeby využiti ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Slavíč-Klokočí (D 3220701)
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    Nástin vývoje vyhrazených nerostů v českém horním právu
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Sběr nerostů s pinzetou
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Současné možnosti sběru nerostů na fluoritových ložiskách ČR
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Vliv některých druhů záření na barvu nerostů
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
Seriál
    Minerál : svět nerostů a drahých kamenů
    Minerál, svět nerostů a drahých kamenů