Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nerostných
Monografie
     Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha
    Aktualizace Krajské surovinové politiky Zlínského kraje-verifikace a aktualizace kap.č.14 Požadavky na vymezení ploch pro těžbu a ochranu nerostných surovin návrhu zadání ÚPN VÚC ZK a kap.č.15 Nerostné bohatství a vymezení ploch přípustných pro dobývání
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice
    Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
    Mapa nerostných surovin, list 03-341 Kněžmost
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech 2003-2012
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hněvkovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jakubín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Lanžov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Polná. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Radostín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Rudolec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svojanov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Šestajovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Vatín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody
    Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Trendy využívání nerostných surovin v ČR a ve světě - pilotní projekt
    Úprava nerostných surovin a odpadů
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR - úvodní etapa
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-324 Turnov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami - Mapa nerostných surovin. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 13-324 Kutná Hora - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 21-423 Stará Lhota - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 23-413 Hodice. Mapa nerostných surovin, Oponováno. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-142 Hejnice -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-231 Jizerka -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-414 Vrchlabí -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-422 Žacléř -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-423 Svoboda nad Úpou -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno-jih. Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 22-343 Vimperk
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa nerostných surovin - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-231 Jizerka - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapa nerostných surovin
Článek
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let Ústavu nerostných surovin
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Brno a ložiska nerostných surovin
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Celostátní seminář "Prognózování těžby a užití nerostných surovin"
    Československá účast na získávání nerostných surovin v zahraničním podnikání
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Definice pojmu ložisko nerostných surovin
    Dobývání nerostných surovin v říčních nivách v pravěku a dnes.
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Jubilejní V.konference "Současný stav a perspektivy ekonomiky nerostných surovin"
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    K dobývání nerostných surovin na chebsku v letech 1750-1820 (1848)
    K hodnocení nových typů nerostných surovin
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Konference o ložiskách nerostných surovin v Leobenu
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska nerostných surovin města Brna - generální referát skupiny přednášek
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Na prahu druhé generace : (k 30. výročí založení Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře)
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Oceňování nerostných ložisek
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Peruánská ložiska nerostných surovin
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin na ložiskách Ongon Chairchan a Čulut Cagan Del
    Těžba nerostných surovin na ložisku Modoto
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Význam systému vzorkování pro hodnocení vlastností nerostných surovin
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR