Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nerudných
Monografie
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
Článek
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985