Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nerudy
Monografie
    Nerostné suroviny světa - Rudy a nerudy
Článek
    Fórum pro nerudy v Barrandienu
    Informace o 33. fóru pro nerudy
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady