Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nevyhrazených
Monografie
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky