Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nitru
Článek
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru