Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Normálních
Článek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Kinetika růstu křemene z přesycených roztoků za normálních podmínek (25°C a 1 atm)
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech