Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    North-African
Článek
    Faunal specificity, endemism and paleobiogeography: the post-glacial (Hirnantian-early Rhuddanian) graptolite fauna of the North-African border of Gondwana: a case study