Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nové
Monografie
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Bydlení - nové formy a dimenze
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2. díl Ekologie
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    geologická mapa 24-11 Nové Město na Moravě
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    hydrogeologická mapa 14-11 Nové Město nad Metují
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-11 Nové Město na Moravě
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století
    Nové mapové aplikace České geologické služby - Poster
    Nové Město nad Metují, Královéhradecký kraj: Vyhodnocení časových řad kontrolního sledování vybraných skalních objektů
    Nove možnosti za podeželje
    Nové poznatky o geologii Jeseníků
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
    Nové trendy - nové nápady 2009
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Nové trendy v úpravnictví
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II. New results in Tertiary on West Carpathians II
    Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru
    Nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje a OVSS MŽP Liberec
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Bohatice (č. B 3000400 ) nacházející se na území Libereckého kraje
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 24-131 Nové Město na Moravě
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-113 Nové Město na Moravě
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
    Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie"
Článek
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Araukarity v Nové Pace
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Autodesk: nové produkty pro pozemní stavitelství, správu inženýrských sítí a projektování komunikací
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masívu - nové výskyty
    Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
    Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika).
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events Transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    Dekorační kámen nové Prahy
    Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary?
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Dva nové národní parky
    Dvě nové lokality tektitů ve VSR
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Expedice Namak: Expanze na nové solné pně
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Garnet zonings created under open-system environments and short-lived heating of Nové Dvory UHP-UHT eclogite
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemistry of metabasites in the Stronie Group and Nové Město Group, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra - Nové Hrady area
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geotechnické měření v tunelech při použití nové rakouské metody
    Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Highly evolved granites (Šejby and Nakolice stocks) in the Nové Hrady Mts., Moldanubian Batholith: geochemistry and Rb - Sr dating
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hledají nové vodní zdroje
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Klasifikace uhelných pánví Českého masívu - rekapitulace, nové názory a nové aplikace
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS)
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Namak 2007: expanze na nové solné pně
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Nerostné suroviny Papuy - Nové Guineje
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Norská vlajka na nové vědeckovýzkumné lodi
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové a málo známé aglutinované foraminifery z paleogénu jižní Moravy
    Nové a súčasne ťažené ložiská štrkopieskov Podunajskej nížiny a Záhoria
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové biostratigrafické výzkumy v některých kvartérních sedimentech Československa a Spolkové republiky Německa
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové ČSN pre posudzovanie agresívnosti podzemných vôd na základové konštrukcie
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové drahé kameny
    Nové drahé kameny II
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev)
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Nové geologické a naftovo-geologické výsledky podvihorlatskej oblasti na východnom Slovensku
    Nové geologické odkryvy vytvořené abrazí břehů Nechranické nádrže
    Nové geologické poznatky z Jeseníků
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové geologické výsledky z geologickoprieskumných prác na slovinskej hrubej žile západne od jámy Dorotea
    Nové geologické výzkumy ve svojanovské mylonitové zóně
    Nové geomorfologické členění České republiky 2005
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové geovědní informační služby - portál SGS a portál rizikových geofaktorů
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy) (12-22 Mělník)
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
    Nové hradiště nad Vůznicí, k. ú. Běleč, okr. Kladno
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnofosilie z fluviálních svrchnokarbonských sedimentů vnitrosudetské pánve
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
    Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp. New information on the Liassic brachiopod fauna from the North Calcareous Alps
    Nové informace o krasu v okolí Českého Krumlova
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové ložisko českých granátů v Podkrkonoší
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové ložiskové objevy ve světě v letech 1979-1980
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové materiály
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové metodiky určovania napäťovo-deformačných stavov v horskom masíve v podmienkách hlbinných baní VJH RBMZ
    Nové metody důlní gama karotáže
    Nové metody kotvení a zpevňování hornin
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové metody projektování těžby na vápencových a slínovcových ložiskách
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové metody speciální testace cihlářských surovin a jejich praktický význam v geologii
    Nové metódy stanovenia stopových kovov vo vodách
    Nové metody ve výuce a studiu geologie
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály I
    Nové minerály II
    Nové minerály III
    Nové minerály IV
    Nové minerály. IX
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové minerály V
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály VI
    Nové minerály VII
    Nové minerály VIII
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové možnosti geografických informačních systémů
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové objevy v Javoříčském krasu
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Nové objevy v jeskyni Výpustek
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové paleontologické výzkumy v boskovické brázdě
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (Kra Maleníku, Moravskoslezský kulm)
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrství: součást hlinecké zóny nebo samostatný celek ?
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové pohledy na vývoj Karpatu pod flyšovými příkrovy v úseku "střed"
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové postupy úpravy vody
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o edrioasteroidech přisedlých k exoskeletonům trilobitů rodu Selenopeltis
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o najstarších štvornožcoch
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o PEP systémech
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové poznatky o teorii PEP systémů
    Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve
    Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
    Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací
    Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Nové přístupy Intergraphu
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Nové rudné štruktúry v severnej časti Rudnianského rudného polia
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasuI: Jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála
    Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu. 2, 2. roťník. 2, 2. roťník
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm)
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Nové trendy v geografických informačních systémech
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
    Nové údaje o saponitu z Čáslavska a ze Starého Ranska
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové uhelné doly v Austrálii
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    Nově vymezená facie slídnatých drob v severozápadním křídle barrandienského neoproterozoika
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nové výskyty minerálů alpské paranegeze na listech geologických map 1 : 50 000 Golčův Jeníkov, Čáslav a Kolín
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku II
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim)
    Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
    Nové výzkumy v centrální části nikaragujských kenozoických vulkanitů
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Nové zřícení Budňanské skály
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O geologii Nové Guineje
    Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Opravte si sami, co se opravit dá (Jak se stavět k nové verzi WinWordu 2.0 v češtině a k problematice výměny informací)
    Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Petráčkova hora - nové ložisko zlata v rožmitálské kře
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (Moldanubikum)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova.
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Senné - nové ložisko zemného plynu vo východoslovenskom Neogéne
    Silicity z Ostrožské Nové Vsi jako šperková surovina
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
    Střelná - nové ložisko křemenců
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
    Two-mica and biotite granites in the Weitra - Nové Hrady area, Austria - Czech Republic
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Úloha a využití nově certifikované seismologické stanice VRAC v rámci Mezinárodního monitorovacího systému CTBTO
    Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Variation and significance of chemical zoning patterns of garnet in Nove Dvory eclogite, Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Very high-pressure (>4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)
    Very high-pressure (more then 4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Web České geologické služby v nové podobě
    Základní charakteristika přírodních zeolitů a nové principy jejich názosloví
    Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu
    Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou