Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nový
Monografie
    geologická mapa 02-24 Nový Bor
    geologická mapa 25-21 Nový Jičín
    hydrogeologická mapa 02-24 Nový Bor
    hydrogeologická mapa 25-21 Nový Jičín
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Nový Jičín 25-21, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-24 Nový Bor
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 25-21 Nový Jičín
    Nový přehled biologie
    Předběžná hodnotící zpráva k části kapitoly č. 2 "Zadávací bezpečnostní zprávy" pro nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-21 Nový Jičín
Článek
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geology of the Nový Knín area
    GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice
    Geoparky - nový fenomén na pomezí ochrany přírody a udržitelného rozvoje krajiny
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Hartit - nový minerál pro ČR
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hromadný nález silicitových čepelí z Bernartic nad Odrou, okr. Nový Jičín
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Indications of Recent Vertical Crustal Movements in the Nový Kostel Focal Area
    Influence of some WEBNET stations on location of earthquakes in West Bohemian subregions Nový Kostel and Lazy
    Influence of some WEBNET stations on location of earthquakes in West Bohemian subregions Nový Kostel and Lazy
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    K přechodu na nový Světový geodetický systém 1984
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kambrium u Slapnického mlýna a Jezírek a nový výskyt sedimentů kambria východně od Mlečic
    Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Microseismic study using small arrays in the swarm area of Nový Kostel: increased detectability during an inter-swarm period
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku (25-21 Nový Jičín)
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Náchodka : nový minerální pramen
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    Neotektonik und aktive Krustenspannungen am Ostrand des Eger Beckens (NW-Böhmen) in der Schwarmbebenregion von Nový Kostel, Tschechien
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína (13-14 Nymburk)
    Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nový geologický časopis - Pangea
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    Nový IGCP projekt 518
    Nový IGCP projekt 518
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Nový Klondike ukrytý v břidlici
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový kompresní formát pro rastrová data
    The Nový Kostel earthquake swarm 2000 : Krasnet measurements
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Nový nález kyanitu u Krtova na Táborsku
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    Nový nález moissanitu z Českého středohoří
    Nový nález monazitu-(Nd) v sedimentech Drahanské vrchoviny
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález pyromorfitu u Čiháně jv. od Klatov
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový pohled na Credneria bohemica Vel. z peruckých vrstev (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou (13-32 Kolín)
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Nový pohled na nálezy nejstarších buněk
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový pohled na standardizaci a kalibraci gama karotáže
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový problém: globální cyklus dusíku
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    Nový referenční materiál - ZW-C, lithná slída
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Nový rod sinice z Karlových Varů plus pár poznámek o zbrusu nových rodech sinic vůbec
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Nový výchoz dobrotivského souvrství v Praze-Vokovicích (střední ordovik)
    Nový výskyt antoníneckého souvrství u Kozojídek (bělokarpatská jednotka)
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev) (12-24 Praha)
    Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (Cenoman, česká křídová pánev)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně - Sluneční stráň II, Krkonoše
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nový výzkum bentonitu v ČSR
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
    Nový zdroj liečivej minerálnej vody v Cígeľke
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Nový způsob zpevňování zemin
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Pilierované íly. Nový druh katalyzátorov a sorbentov
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
    Problem of Stress Analysis in the Nový Kostel Area (W Bohemia): Influence of Various Geometries of Active Faults
    Propad v lomu Nový Čížkovec u Trněného Újezda v Čechách
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Refined location of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Refined locations of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Skleněné útvary uprostřed možného kráteru v Bolívii, Iturralde; nový druh materiálu svědčící o události impaktu nízkohustotního meteoritu
    Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles (25-21 Nový Jičín)
    Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu?
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Stress Analyses in the Epicentral Area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Tsumoite and associated tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
    Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
    Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Žilníkové zrudnenie - nový typ Sb-mineralizácie na ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách
Seriál
    Nový prostor
    Nový Region T