Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Novej
Článek
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli