Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Novohradských
Článek
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor