Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Nuklidů
Monografie
    Metodika přípravy vzorků pro získání křemene pro měření obsahů kosmogenních nuklidů
Článek
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ