Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    OKD
Monografie
    Stanovisko ČGS k charakteru průzkumného důlního díla ve 36. sloji na Dole Frenštát. Odborný posudek na žádost g.řed. OKD
Článek
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava