Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obci
Monografie
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl 1
    Encyklopedie obcí Moravy a Slezska. Díl I
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
    Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994.
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava"
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice
Článek
    Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Problematika malých obcí z pohledu geografa
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky
    Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
    Šance občanů odlehlých obcí jsou na trhu práce minimální
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998