Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obdobiach
Článek
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
    Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti